Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού

Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για τους Ετήσιους Πίνακες 2021 (Υ.Α. 84096/29-10-2021 (5024))

Με την υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων πινάκων προσωπικού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Με την υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων πινάκων προσωπικού μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016.

Υπάρχει πεδίο στο …Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες προσωπικού

2019: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2019 (Υ.Α. 47711/Δ1.13521/25-10-2019)

2018: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2018 (384745/2018 εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε.)

2017: Παράταση στην προθεσμία υποβολής έως 15/11/2017 (Υ.Α. 48220/Δ9.14866/18-10-2017)

δεν χρειάζεται οι επιχειρήσεις να καταχωρούν στους πίνακες το εποχιακά απασχολούμενο προσωπικό που έχει σταματήσει την ημέρα που υποβάλλεται ο ετήσιος πίνακας

Οι νέες προθεσμίες υποβολής των …Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Πίνακας προσωπικού 2013

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον ετήσιο πίνακα 2013 με τηνεγκύκλιο : Aριθ. πρωτ: 31651/04-10-2013

Θέμα: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 – Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.

Σε συνέχεια της νομοθεσίας : υπ’ αριθ. ΥΑ 5072/6/25.2.2013 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΑ 28153/126/28.8.2013, (καθιερώθηκε υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού …Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασίας

Οδηγίες για το πρόγραμμα εργασίας, πως θα το υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πως θα το δημιουργήσετε βάσει του υποδείγματος που προσφέρεται κατωτέρω.

Το πρόγραμμα εργασίας είναι προέκταση του πίνακα προσωπικού και για το λόγο αυτό διέπεται από τις ίδιες διατάξεις. Όταν το πρόγραμμα εργασίας είναι αρκετά εκτενές και δεν μπορεί να αναγραφεί στον πίνακα προσωπικού, τότε σε …Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προσωπικού συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

Από την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού έχουν προκύψει διάφορα θέματα τα οποία δεν διευθετούνται από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε αυτή η λίστα των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που δίνει κατευθύνσεις για την επίλυση των θεμάτων αυτών.

Αποτελούν πλέον επίσημη ενημέρωση, καθώς η εγκύκλιος έλαβε πρωτόκολλο 509/11-06-2013 με …Διαβάστε περισσότερα

Νέα Υπουργική Απόφαση 5072/6/25-02-2013 για ηλεκτρονική υποβολή πινάκων προσωπικού, προγραμμάτων εργασίας και εντύπων ΟΑΕΔ

Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012

(ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ-Φ5Α)

Προηγούμενες οδηγίες με βίντεο για την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1 Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας Σώματος …Διαβάστε περισσότερα