Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Οικόσιτο και οικιακό προσωπικό

Ποιοι θεωρούνται Οικιακοί Μισθωτοί; Ποιοι οικόσιτοι; Δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, άδεια και επίδομα αδείας; Πως αμείβονται; Πως ασφαλίζονται με το εργόσημο; Τι είναι το εργόσημο και πως υπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης;

Ποιοι θεωρούνται Οικιακοί Μισθωτοί

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας υπ΄αρ. 27404/876/08-01-2013, Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 663 …Διαβάστε περισσότερα