Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Πρακτική άσκηση στα ξενοδοχεία

Νομοθετικό καθεστώς:

Κ.Υ.Α 16802/667 (ΦΕΚ 1345/Β’/31-08-2010): « Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Πολισμού και Τουρισμού. (επεξηγήσεις διαθέσιμες στο Διαύγεια: ΑΔΑ: 4ΑΘΣΛ-Ν)

Πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιήσουν:

Οι ημεδαποί μαθητές …Διαβάστε περισσότερα