Προγράμματα για ΣΣΕ (ΜΙΣΘΟΙ) Εθνική_Γ.Σ.Σ.Ε_Υπάλληλοι
Επίσημη αρχή κάναμε μόλις στις 26-07-2012. Ευχαριστούμε που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μας έχετε επισκεφτεί τόσες πολλές φορές.

Hit Counter provided by costa mesa dentist
Σημειώνεται ότι κάθε πληροφορία, ανάρτηση,υπολογισμός, σχόλιο, δημοσίευση και οτιδήποτε άλλο περιέχεται, βασίζονται πάνω στο πως οι διαχειριστές προσωπικά αντιλαμβάνονται τα θέματα, δεν αποτελούν επίσημη πηγή ενημέρωσης και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Νέοι Μισθοί ΕΓΣΣΕ
.............................................
Βιβλιάριο Εργασίας Ανηλίκου
.............................................
Καταγγελία αίτηση εργατικής διαφοράς
.................................................
ΕΡΓΑΝΗ Πρόσβαση Εργαζομένων
.............................................
Μελέτη για Ε12 ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.
.............................................

Recent Comments

Νόμος 4808/2021 Προστασία της Εργασίας κύρωση σύμβασης 190 & 187

Σε συνεχή επεξεργασία

Νόμος 4808/2021 Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην …Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικά μέτρα για τον κορωνοΐο

 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14-06-2022 (ΦΕΚ Β 3004) Έκτακτα μέτρα 15 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου 2022

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/02-05-2022 (ΑΔΑ 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ) Δημόσιο και ΟΤΑ μέτρα covid (ανοίγουν οι πόρτες στις δημόσιες Υπηρεσίες)

ΚΥΑ 2828/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2172) Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24415/04-05-2022 (ΦΕΚ Β 2193) Τροποποίηση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15-10-2021 (ΦΕΚ Β 4766) (υποχρεωτικά …Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε.

Πρόστιμα από 01-09-2022

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 80016/4629/β/01-09-2022 με την οποία προστέθηκαν τα πρόστιμα της ψηφιακής κάρτας

Για την Υ.Α. 80016/01-09-2022 (ΦΕΚ Β 4629) πατήστε εδώ

 

Πρόστιμα από 14-04-2020

Yπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/14-04-2020 με την οποία προστίθεται το πρόστιμο για τον εργαζόμενο που απασχολείται ενώ βρίσκεται σε αναστολή (1.200,00€)

Για την Υ.Α. 14675/469/14-04-2020 πατήστε εδώ

…Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

To Β.Η.Δ.Α.Π. Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (ΒΗΔΑΠ) ισχύει από το 1989 με τον Νόμο 1836/1989 και με την Υπουργική Απόφαση 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β).

Το 2012 με τον νόμο 4093 καταργήθηκε η θεώρησή του.

Το βιβλίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.Η.Δ.Α.Π.

Βάσει αυτού συντασσόταν …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων

Υ.Α. 42792/10-05-2022 (ΦΕΚ Β 2294) παράταση προθεσμίας υποβολής πινάκων τροποποιητικών αποδοχών έως 31-07-2022

Υ.Α. υπ΄αρ. 2634/13-01-2022 (Β΄ 64) παράταση έως 15-02-2022 προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε4 (τροποποίηση αποδοχών λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και ημερομισθίου)

Νόμος 4808/2021 άρθρο 78 Καταχώρηση Αλλαγών Ωραρίου και Υπερωριών στο Εργάνη για Φορτηγά και Τουριστικά Λεωφορεία Ο εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών …Διαβάστε περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 40331/Δ1.13521/19-09-2019

Παγώνει το Ε12 μέχρι 30-11-2019

αναμένεται ΦΕΚ

Μέχρι τη νομοθετική επαναρρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 1836/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 και το άρθρο 59 του ν. 4611/2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/11/2019 οι υπόχρεοι της παραγράφου 24 του άρθρου 4 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης θα μπορούν να τηρούν …Διαβάστε περισσότερα